...sofistikovaný spôsob formovania postavy
Kontakt

+421 944 295 992
info@mirety.sk
www.mirety.sk

Moskovská trieda 3, Košice
Otváracia doba

Pondelok:Podľa objednávok
Utorok:Podľa objednávok
Streda:Podľa objednávok
Štvrtok:Podľa objednávok
Piatok:Podľa objednávok
Sobota:Podľa objednávok
Nedeľa:ZatvorenéTechnológia EMS

Speedfitness

 

Význam skratiek

EMS = elektrická stimulácia

E = elektrický

M = Myo (myos) =sval

= stimulácia = aktivácia, dráždenie

V elektroterapii sa využívaný pulzujúci jednosmerný prúd, nazývaný tiež prúd vyvolávajúci dráž­denie alebo impulzový prúd. Táto forma prúdu je rytmická, charakterizuje ho postupný rast a následné zníženie napätia. Využívané sú frekvencie 0,1-1.000 Hertz (z hľadiska elektrotera­pie nízkofrekvenčná oblasť).

Počas elektrickej stimulácie sa používa prúd o sile miliampéra, čo pre človeka nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo.

Vodivosť jednotlivých tkanív v ľudskom tele je veľmi odlišná a závisí od obsahu tekutiny, či počtu iónov v tkanive. V ľudskom tele je veľmi dobrým vodičom krv, moč, lymfa alebo svaly. Horšími vodičmi sú tukové tkanivá, šľachy, puzdra kĺbov alebo kosti. Medzi izolátory patrí rohovinová vrstva vyschnutej kože, nechty a vlasy. Prenos prúdu v pokožke sa väčšinou deje prostredníctvom potných a mazových žliaz.

Z dôvodu rozdielnosti vodivosti netečie prúd v tele rovno, ale v smere najmenšieho elektrického odporu, cez krvné a lymfatické kanáliky. 

0,1-10 Hz: aktivácia sympatickej nervovej sústavy

5-30 Hz: utišovanie bolesti a zvýšenie krvného obehu

20-25 Hz: aktivácia parasympatickej nervovej sústavy

50-90 Hz: optimálne dráždenie pre priečne pruhované svalstvo 

cca 100 Hz: tlmenie sympatickej nervovej sústavy, utišovanie bolesti, zníženie svalového tonusu

 

Výhody EMS tréningu oproti klasickým posilňovacím tréningom

Maximálne vynaloženie sily vplyvom vedomej vôle obmedzujú nervové faktory. EMS tréning je v prípade stimulovaných svalov schopný vyvolať intenzívnejšie sťahovanie ako klasické posilňovacie tréningy.(Delitto & Snyder-Mackler 1990).

Dosiahnutie maximálneho napnutia rýchlo sa sťahujúceho svalového vlákna je veľmi ťažké. Tieto vedomé sťahovania sa najlepšie dajú dosiahnuť pomocou EMS. (Delitto & Snyder-Mackler 1990).

Zvláštnosti miha bodytec:

• Do oblečenia s elektródami je zabudovaných 10 párov elektród (vesta s elektródami spojená s elektródami na ramenách a nohách)

• Tréning rozšírený na celé telo, keďže prístroj súčasne stimuluje všetky svalové skupiny

• Statický tréning, čo znamená, že izometrické sťahovanie je v prevahe

• V súlade s tým je tréning veľmi intenzívny a krátky (približne 10-20 minút)

• Agonistické a antagonistické svaly sú do tréningu zapojené naraz, preto každé cvičenie vedie k posilneniu izometricky napnutých svalov

• Elektródy umiestňujeme na navlhčené bavlnené šaty, hygienické

• Navlhčovanie elektród/oblečenia: dosiahneme tým rovnomerný odpor (Mason / Mackay 1976)

• Elektródy veľkých rozmerov znižujú hustotu prúdu a aktivujú väčšinu svalstva

 

Doterajšie dokumentované účinky EMS-tréningu

 

• EMS veľmi účinne zdoláva chorobu súčasnosti, bolesti chrbta.

• EMS účinne znižuje príznaky problému so zadržiavaním moču, inkontinencie, ktoré sú v spoločnosti veľakrát považované za tabu.

• EMS vyvoláva pozitívny subjektívny pocit a celkovo pôsobí kladne na náladu.

• EMS vo veľkej miere zlepšuje kondíciu a umožňuje tvarovanie postavy.

• EMS tréning oproti klasickému kondičnému tréningu vyvoláva nižšiu srdcovú a laktózovú záťaž a tým môže prispieť k dostupnosti nových cieľových skupín. Umožňuje cielené použitie pri ošetrovaní zdravotných problémov, rehabilitácii a pri liečbe v starobe.

• EMS je teda veľmi účinný, mnohostranne použiteľný tréningový prístroj, ktorý má liečivý a preventívny vplyv.

 

Rozdiel oproti tradičným EMS prístrojom

Tradičný prístroj EMS

miha bodytec

Kladné a záporne elektródy jednotlivých párov elektród sú umiestnené na tom istom svale. Vedie to k stiahnutiu sa jedného jediného svalu.

Kladné a záporné elektródy nie sú umiestnené na tom istom svale. Dráždenie agonistických a antagonistických svalov a taktiež všetkých svalových skupín nastáva naraz.

Elektródy sa lepia priamo na kožu. V prípade nesprávneho používania hrozí nebezpečenstvo poleptania pokožky.

Elektródy sú umiestnené na mokré oblečenie pomocou vesty. Vďaka mimoriadnemu umiestneniu nehrozí nebezpečenstvo leptania pokožky.

Trvanlivosť elektród je z hygienických dôvodov obmedzená.

Popruhový systém elektród je z dôvodu veľmi priaznivých hygienických podmienok opätovne použiteľný mimoriadne dlho.

Trénovanie celého tela je takmer vylúčené, alebo z dôvodu vysokej časovej náročnosti umiestnenia elektród je nerealizovateľné.

Je možný tréning tak jednotlivých svalových skupín, ako aj využitie popudov po celom tele. Umiestnenie pomocov zapracovania do vesty je veľmi rýchle a jednoduché.

Väčšinou sa vykonáva pasívny tréning, preto sa takmer vôbec nevyvíjajú proprioceptívne schopnosti.

Počas státia sa vykonáva aktívny tréning. Propriocepcia sa dosahuje pomocou stabilizácie a špeciálnymi cvičebnými pozíciami v priebehu státia. Poskytuje sa aj možnosť na aktívne pohyby.